Make your own free website on Tripod.com

cva5461

NHAC

HOME
50 Nam Nhin Lai
THO*
NHAC
Vui Cuoi
Chuyen 4 phg* & Van Hoc
TAI LIEU QP - CIA - NSA - Thu Vien TT
Video-Movie-Photo-Audio
Dông - Tây Y- Thiên - Nhin doi
Xem Tu* Vi
Thu* GU*I BAN
Tiên hu*u & Medicare D
PHAN UU

 
Các bài hát  ( tân - cổ  nhạc  &  dân ca ...)
                              ~~~<><><><>~~~ 

        >> Nhạc Yêu Cầu

 - Karaoke :      

>>Karaoke - Nhac Viet Nam

 10.000 ngàn bản nhạc (Sàig̣ngate)
    ( Chọn bản nhạc ưa thích theo mẫu tự ABC...)

>> Nhung ban nhac luu hanh truoc 1975

>> Nhac Viêt Nam ( tân nhac)

>> Nhac Thanh ca

>> Nhac Phât ca

>> Tân cô giao duyên

 Tialia.com :

* Nhac Viêt, Phap, Anh, Tau, Nhat, Hàn ...

 Việt Nam Thư Quán

* 1001 ban nhac ( nhac & lo*i )

* 401 bai hat (loi ca nhung khong co nhac)

* Nhung ban tinh ca ...

* 30 Ban nhac duoc nghe nhieu ...

* Nhung ban nhac XUAN (Thau truoc 1975)

~~~<><><><>~~~          
                                DÂN CA

>> Dân ca 3 miên ( Cadao.com)

>> Dân ca (VN Thu Quan)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Muốn nghe bản nhạc TVX ,click vô button player :

           Dân Ca ( VOV) :

.

.

.

Enter supporting content here