Make your own free website on Tripod.com

cva5461

Video-Movie-Photo-Audio

HOME
50 Nam Nhin Lai
THO*
NHAC
Vui Cuoi
Chuyen 4 phg* & Van Hoc
TAI LIEU QP - CIA - NSA - Thu Vien TT
Video-Movie-Photo-Audio
Dông - Tây Y- Thiên - Nhin doi
Xem Tu* Vi
Thu* GU*I BAN
Tiên hu*u & Medicare D
PHAN UU

 

 VIDEO & MOVIE - AUDIO <nghe đọc sách>  và      Photo < cuộc di cư 1954 > (  mục  photo -audio ph́a duoi  )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* VIDEO: Phim truyện-Nhạc-Hài Kịch-Tôn Giáo - Sức Khoẻ (cần có Google-Video-player- nếu chưa có,vô đây: http://video.google.com/GoogleVideoPlayerSetup.exe updated

** Tôn Giáo

- Cuoc doi chua Jesus

- Jesus Christ Cuoc Tu Nan ( dai 4 phut )

- Su Tich Phat Thich ca (tôc Thich Ca Ân Dô)

- Su tich Phat Thich Ca (p.2)

** Sức Khỏe

- Loi Ich Cua Su AN CHAY (Taiwan-noi tieng Viet-dai 43 phut)

- Khi Công ( tri dau nhuc )

** Hài kịch &  VTV shows vui

- Goc Cuoi <VTV>

>> So Tao Quan DINH HOI ( VTV châm biêm ...)

>> So Tao Quan DINH HOI-p.2

- Gap Nhau CUOI NAM-2006 (VTV-vui-châm biêm-dai 2 gio 23 phut)

- Gap Nhau CUOI TUAN <google>( nhieu TIEU PHAM VUI NHON - lua chon theo y thich - 6 trang )

- Gap nhau cuoi tuan <vtv>

- Dâu Truong 100 - VTV ( Dô Vui )<thay dôi hang tuân>

** VIDEO Ca Nhạc

- Video CA NHAC ( lua chon bai hat theo MAU TU: a,b.c ... )

- Nhu Quynh (lua chon Video nao thich - 19 trang)

** Phim truyện online

> Phim online(lua chon theo y thich )

- Phim bô <nhiêu tâp -load xuông moi coi duoc>

~~<>~~~~~<>~~~~~<>~~~~~<>~~
* H́nh ảnh  <photo> Việt Nam  XƯA và NAY :
A- Cuộc di cư 1954   

- Tu Hà Nôi vao Sàigòn Sept.1954 (Operation Passage To Freedom )

-Tu Hai phong vào Sàigòn 8/1954-5/1955( Operation Passage To Freedom )

B- Thắng Cảnh

* Hinh anh Viet Nam xu*a nhât ( Nguyen Tan Loc)

* Hinh anh Viet Nam xu*a va nay (Huong Xuan)

* Phong canh Viet Nam

* Viet Nam : TET At Dau (2005)

C - Chiến tranh Việt Nam

* Dien Bien Phu : 1954

* Vietnam War photo album ( US military)

* Vietnam War in pictures

* Mau Than - 1968

* Mau Than (click vo photo se coi to hon )

* NY Times: Viet Nam after the war 25 years (video)

~~~<>~~~~~<>~~~~~<>~~~
AUDIO - Nghe Đọc Sách ( bao gồm các sách):
Tây Tạng huyền bí - Tạng thư sống chết - Đường mây qua xứ tuyết - Ngọc sáng trong hoa sen -
Hoa sen tren tuyết - Bên rặng tuyết sơn - Thoát ṿng tục lụy.
 
 
~~~<>~~~~~<>~~~~~<>~~~

* Video  tài liệu ...   

** USA

- Japan Surrenders 1945 (dài 10 phut)

- Korea War 1950 <Khong Quan My - dai 29 phut>

-PBS: Chính Phu BI MÂT (The Secret Government)<dài 22 phut>

- UFO (Dia bay)...Và: The Secret Government (1 gio 28 phut )

- UFO: Secrets of The Black World <p.1>(59 phut)

- UFO: Secrets of the World <p.2>(1 gio 13 phut)

- Black Box UFO Secrets( báo cáo ghi lai tu cac phi co) <43 phut>

** VIET NAM (chiến tranh)updated

- Vietnam 35 years war (1941-1975)-<tieng Viet-dai 59 phut>

- Dien Bien Phu 1954 (noi tieng Phap - 45 phut)

-Nguoi Duc tai Dong Duong và...(noitieng Duc-52 phut)

- Khe Sanh Dec.67 (TQLC vs VC-15 phut)

- Khe Sanh - Part 2 (dai 11 phut)

- Cuoc Chien 10 ngan ngay (noi tieng Viet-10 phut)

- Cuoc Chien 10 ngan ngay(part 2 - 8 phut)

- The Tet Offensive (English-dai 11 phut)

- Tet Mau-Than 1968 ( noi tieng Anh - dai 10 phut)

- The Tet Offensive (noitieng TayBanNha-dai 11 phut)

- Cau Tan Cang (Saigon/68 - 5 phut)

- Tai chiem Hue -1968 ( 4 phut)

- Nguoi My tai VN ( TET/1968-noi tieng Anh- dai 16 phut)

- ITN: Da Nang (Mr.26.75)

-ITN: The Fall of Saigon ( 8 phut)

- Secrets War of Vietnam - Special Operations (CIA)<Luc Luong Dac Biet-thanh cong-that bai> (52 phut)

- Phong Su Chien Tranh VN (HTV)<2 gio 23 phut>

- Lich Su VNCH 1954-1975 (p.1 to p.4 )

            ~~~<>~~~<>~~~<>~~~
** Cuộc chiến Việt Nam - Trung  Hoa 1979

- Real battle field video from Chinese Army (1979)<p.1 to p.7>

~~~<>~~~~~<>~~~~~<>~~~~~<>~~~

* THỜI SỰ Ṿng Quanh Thế Giới-Video:

>> NO COMMENT (video/EuroNews - vong quanh the gio*i )

~~~<>~~~~~<>~~~~~<>~~~~~<>~~~
AUDIO -  NGHE  <Nghe đọc sách về tâm linh >

> Hành Tŕnh Về Phương Đông : (Dr. Blair T.Spalding - Nguyên Phong dịch )

> Trở về Từ Cơi Sáng:
 

>> Liên Hoan Phim Viêt Nam ...

>> Cac tai tu phim bô (adv).

Enter supporting content here